Spotkanie z Klubem Seniora „Złoty Wiek”

Dnia 7 lipca 2012 roku odbyło się spotkanie w ramach wizyty studyjnej z Klubem Seniora „Złoty wiek” z Aleksandrowa Kujawskiego. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie. W spotkaniu brali udział przedstawiciele władz Gminy Goworowo oraz Kluby Seniora z Kunina i Goworowa. Spotkanie miało na celu poznanie tradycji regionu Kujawskiego i Mazowieckiego, a także integrację Seniorów z dwóch kultur. Była to również okazja do wymiany doświadczeń i pokazania osiągnięć Klubów Seniora.