Złóż wniosek na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Od 1 sierpnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie Dział Świadczeń Rodzinnych  pokój nr 6 rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zasiłek rodzinny, świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne, a od 1 września 2017 r. o stypendia szkolne. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków, która zapewni Państwu komfort ubiegania się o świadczenia, a przede wszystkim pozwoli zaoszczędzić czas.

NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW!

Pamiętajcie Państwo, że przyjmowanie wniosków rozpoczynamy dużo wcześniej, jeszcze w trakcie wypłacania świadczeń, które przyznaliśmy w ubiegłym roku. To komfortowa sytuacja, umożliwiająca wybór dogodnego terminu złożenia nam wizyty. Proszę zwrócić uwagę, że świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne macie Państwo przyznane do 30 września 2017., a zasiłek rodzinny do 31 października 2017 r.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo złożyć wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne już w sierpniu 2017 r., to wydamy decyzję i wypłacimy środki finansowe do 31 października, a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada 2017 r.

Należy również pamiętać, że aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31października 2017 r., a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada 2017 r.