Kolonie z programem profilaktycznym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie w sezonie wakacyjnym w ramach podpisanego porozumienia z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie skierował na kolonie z programem profilaktycznym w Lipiance 25 dzieci i młodzieży z terenu Gminy. Podczas kolonii młodzież miała możliwość odbycia różnego rodzaju zajęć socjoterapeutycznych. Grupa uczestniczyła także w zajęciach survivalowych, poznając tajniki przetrwania w lesie oraz zasady orientacji w terenie, a także w zajęciach  cyrkowych. Podczas kolonii uczestnicy spędzili miło czas w warszawskim ZOO w otoczeniu różnych gatunków zwierząt, mieli także możliwość skorzystania z pływalni.

Koszt kolonii finansowany był ze środków pochodzących z Funduszu alkoholowego. Ponadto w terminie 10-19.07.2017 r. w wypoczynku letnim w Krynicy Zdrój organizowanym przez Ostrołęckie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci uczestniczyło 10 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Goworowo, natomiast na koloniach w Gdyni w terminie 7-20.08.2017 r. również 10 osób.

W okresie od 14.07.2017 r. do 28.07.2017 r. w ramach programu „POGODNE LATO” GOPS w Goworowie otrzymał od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 9 miejsc wypoczynkowych w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie. Łącznie w sezonie wakacyjnym w 2017 r. na podstawie skierowania GOPS, w nieodpłatnym wypoczynku letnim wzięło udział 54 osoby (dzieci i młodzież), które po aktywnym wypoczynku chętnie wróciły wypoczęte w mury szkolne.