Myśliwi z wizytą w ŚDS

W dniu 4 grudnia 2017 roku, w ramach działań środowiskowych zaproponowanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie we współpracy  ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Czarnowie, odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczestników ŚDS na temat przyrody, myślistwa oraz łowiectwa. Zajęcia przeprowadzili myśliwi Polskiego Związku Łowieckiego: Pani Wioleta Kniżewska i Pan Tomasz Gożdziejewski z Koła Łowieckiego „Orzyc” w Makowie Mazowieckim oraz Pani Katarzyna Piórkowska z Koła Łowieckiego „Barbara”. Uczestnicy prócz zdobytej wiedzy, którą wynieśli ze spotkania, zostali obdarowani prezentami i słodyczami. Ponadto, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, otrzymali choinkę świerkową (od myśliwego Szymona Piórkowskiego z Koła Łowieckiego „Barbara”).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie dziękuje Pani Kierownik Marcie Zduniak za życzliwość oraz otwartość na współpracę.