Konkurs ofert na prowadzenie punktu konsultacyjnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że w wyniku konkursu ofert na prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie wybrana została Pani Agata Podmostko.

Informacja o wyniku wyboru