Nieodpłatne jabłka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że w dniu 15 marca 2018 od godziny 8:00 na parkingu przy Kościele Parafialnym w Goworowie będą wydawane nieodpłatnie jabłka dla osób korzystających z pomocy GOPS z terenu gminy Goworowo przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną. Z uwagi na ograniczoną ilość owoców, prosimy o zgłaszanie się osób które w 2017r. otrzymały zasiłki z pomocy społecznej (z uwzględnieniem kryterium dochodowego i dysfunkcji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej).

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie pod nr telefonu: 29 7614015 w godz.: 7:30-15:30.