Kursy warte rynku pracy

Od 1 sierpnia 2017r. Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek – Rejmontowski realizuje projekt „Kursy warte rynku pracy” w ramach Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. W styczniu 2019 r. ruszył kolejny nabór na kursy z zakresu:

  1. Operator wózków jezdniowych + magazynier + obsługa kasy fiskalnej (5 kobiet
    i 15 mężczyzn).
  2. ADR Przewóz materiałów niebezpiecznych (30 mężczyzn).

Uczestnikami mogą być mieszkańcy/nki powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego (za wyjątkiem Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnysza), którzy/re z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Zajęcia będą prowadzone w Ostrołęce. Każdy z uczestników/czek będzie miał zapewnione materiały szkoleniowe. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia MEN.
Zwracamy się z prośbą o informowanie osób zainteresowanych podnoszeniem własnych kwalifikacji o możliwości wzięcia udziału w projekcie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.ockk.pl zakładka projekt.