Przetwórstwo spożywcze – rekrutacja na warsztaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”(LGD) informuje, że od dnia 25 stycznia do dnia 15 lutego 2019 roku prowadzi rekrutację uczestników projektu WIEDZA I INNOWACJE – I

Zakres Projektu obejmuje realizację BEZPŁATNYCH, DWUDNIOWYCH WARSZTATÓW Z PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO, które stanowią ofertę edukacyjną skierowaną do 60 mieszkańców obszaru LGD (gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie, Troszyn), w szczególności do przedstawicieli grup defaworyzowanych.

PLAKAT-WARSZTATY

Więcej informacji na stronie: http://zascianekmazowsza.pl/informacja-o-rekrutacji-uczestnikow-projektu-wiedza-i-innowacje-i/