Realizacja projektu Powiatowego Urzędu Pracy

W latach 2019 – 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)”, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 485 osób w wieku 30 lat i więcej (265 K/220 M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych:

  • bezrobotni o niskich kwalifikacjach,
  • długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
  • w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety.

Ogłoszenie o realizacji projektu

Plakat projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)”