Zaproszenie do udziału w szkoleniach LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach planowanych naborów wniosków w 2019 roku dotyczących przedsięwzięć: „Zasoby a Przedsiębiorczość” oraz „Start Produkcji i Usług”.

Szkolenia skierowane są do mieszkańców z terenu gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie oraz Troszyn.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA STRONIE „ZAŚCIANEK MAZOWSZA”

Chęć udziału w szkoleniach należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl lub w biurze LGD drogą elektroniczną na e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl lub osobiście/pocztą do biura LGD na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn.

Zgłoszenia przyjmowane są do 06.05.2019 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje data nadesłania poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje w biurze LGD oraz pod numerem telefonu 29 767 18 25.