Day: 16 lutego 2022

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 zakończony

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

Nabór zakończony! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że nabór beneficjentów do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 został zakończony. Usługi w ramach programu będą realizowane przez osoby wyznaczone ze wskazania przez beneficjentów zgodnie z zapisami ww.

Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 zakończony

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

Nabór zakończony! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że nabór beneficjentów do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 został zakończony. Usługi w ramach programu będą realizowane przez osoby wyznaczone ze wskazania przez beneficjentów zgodnie z zapisami ww. Programu. Pomocą

Skip to content