Ankieta: Problem narkomanii w opinii mieszkańców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) przystąpił do opracowania gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o wypełnienie udostępnionej ankiety: „Problem narkomanii w opinii mieszkańców” i przekazanie jej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ankieta: „Problem narkomanii w opinii mieszkańców”

Ankieta: Problem narkomanii w opinii mieszkańców
Skip to content