Warsztaty psychologiczne w Ciechocinku

Uczestnicy projektu (50 osób) w dniach 13-19.02.2011 r. w ramach aktywnej integracji uczestniczyli w warsztacie psychologicznym w Ciechocinku, podkreślającym wartość aktywnego trybu życia w każdym wieku, uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym. W ramach warsztatu odbył się cykl szkoleniowy, na który składały się następujące bloki: Ja jako animator – prześledzenie predyspozycji do bycia animatorem: etyka, wartości i kompetencje społeczne; indywidualny plan rozwoju osobistego; umiejętności w zakresie  mediacji i negocjacji w środowisku. Mobilizowanie ludzi do działania…

"Warsztaty psychologiczne w Ciechocinku"

Projekt systemowy 2010

W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie zakończył realizację projektu „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w Gminie Goworowo” – współfinansowany ze środków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007-2013 – Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Termin realizacji projektu: 01.01.2010- 31.12.2010. W ramach aktywizacji zawodowej przeprowadzono szkolenia o tematyce: techniki sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta, obsługi komputera. Szczegółowy…

"Projekt systemowy 2010"

Dzień Wolontariusza 2010

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie zorganizowano spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który przypada na dzień 5 grudzień 2010 r. Dla wszystkich przybyłych osób przygotowano poczęstunek oraz drobne upominki. Wolontariat opiera się na bezinteresownej woli służenia innym ludziom. Nie jest on zatem motywowany chęcią znalezienia pracy i zarobku. Zaangażowanie wolontariusza jest dobrowolne, a zatem wynika z jego dobrej wolnej woli, a nie z jakichś wiążących norm. Wolontariat zakłada również pewną ciągłość i systematyczność…

"Dzień Wolontariusza 2010"

Bal Andrzejkowy 2010

W dniu 27 listopada 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie zorganizował jak co roku Bal Andrzejkowy dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie osoby niepełnosprawne aktywnie włączają się w prace przygotowawcze, które przynoszą im tyle samo radości, co zabawa taneczna podczas Balu. Kolorowa i bajeczna sala wzbudza uśmiech na twarzy każdego gościa. Swoją obecnością zaszczycają nas znajomi mieszkańcy gmin: Krasne, Rzekuń i Olszewo-Borki. Bal Andrzejkowy zapisał się na stałe w kalendarzu imprez Ośrodka Pomocy Społecznej w…

"Bal Andrzejkowy 2010"

Projekt systemowy 2009

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie ponownie realizował projekt „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w Gminie Goworowo” – współfinansowany ze środków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2007-2013 – Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Termin realizacji projektu: 01.01.2009-31.12.2009. W ramach aktywizacji zawodowej odbyły  się spotkania 15 kobiet mające formę warsztatów. Spotkania prowadzone były przez specjalistę. Dotyczyły…

"Projekt systemowy 2009"

Projekt systemowy 2008

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie realizował w okresie 01.07.2008-31.12.2008 projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w Gminie Goworowo″. Celem głównym projektu było: zwiększenie szans na…

"Projekt systemowy 2008"