Przetwórstwo spożywcze – rekrutacja na warsztaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”(LGD) informuje, że od dnia 25 stycznia do dnia 15 lutego 2019 roku prowadzi rekrutację uczestników projektu WIEDZA I INNOWACJE – I Zakres Projektu obejmuje realizację BEZPŁATNYCH, DWUDNIOWYCH WARSZTATÓW Z PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO, które stanowią ofertę edukacyjną skierowaną do 60 mieszkańców obszaru LGD (gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie, Troszyn), w szczególności do przedstawicieli grup defaworyzowanych. PLAKAT-WARSZTATY Więcej informacji na stronie: http://zascianekmazowsza.pl/informacja-o-rekrutacji-uczestnikow-projektu-wiedza-i-innowacje-i/

"Przetwórstwo spożywcze – rekrutacja na warsztaty"

Kursy warte rynku pracy

Od 1 sierpnia 2017r. Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek – Rejmontowski realizuje projekt „Kursy warte rynku pracy” w ramach Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. W styczniu 2019 r. ruszył kolejny nabór na kursy z zakresu: Operator wózków jezdniowych + magazynier + obsługa kasy fiskalnej (5 kobiet i 15 mężczyzn). ADR Przewóz materiałów niebezpiecznych (30 mężczyzn). Uczestnikami mogą być…

"Kursy warte rynku pracy"

Rządowy program Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023

1 stycznia 2019 roku ruszył rządowy program „Posiłek w domu i w szkole”, który zastąpił realizowany do 31 grudnia 2018 roku program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jego celem strategicznym jest zapewnienie pomocy osobom o niskich dochodach, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym, jak również dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Adresatami programu są: dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły…

"Rządowy program Posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023"

Kampania „Przeciw pijanym kierowcom”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie wraz z Posterunkiem Policji w Goworowie prowadzi akcję skierowaną przeciwko pijanym kierowcom. Na terenie naszej gminy rozdawane będą ulotki informacyjne. Jeśli kiedykolwiek zauważysz pijanego kierowcę, powiadom policję. ZADZWOŃ POD NUMER ALARMOWY 112! Ludzie, którzy odważyli się powiedzieć NIE pijanemu kierowcy, zasługują na nasz podziw i szacunek! Nie bądźmy obojętni, możemy zapobiec tragedii!

"Kampania „Przeciw pijanym kierowcom”"

Wieczór Seniora w Czerwinie

25 listopada 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwinie odbyło się spotkanie integracyjne dla seniorów. Na zaproszenie organizatorów uczestniczyli w nim również seniorzy z naszej gminy. Uczestnicy wydarzenia mieli nie tylko okazje do wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń, ale również do zabawy tanecznej. Gromkie brawa usłyszeli członkowie Klubu Seniora „Jesienne Kwiaty” z Goworowa, Klubu Seniora „Rozmaryn” z Kunia oraz Klubu Seniora „Szlachetne Serca” z Kunia za zaśpiewanie okolicznościowych utworów przy akompaniamencie akordeonu Pana Tadeusza Kuśmierczyka.

"Wieczór Seniora w Czerwinie"

Bal Andrzejkowy 2018

24 listopada 2018 r. odbył się Bal Andrzejkowy dla Osób Niepełnosprawnych, zorganizowany w Szkole Podstawowej w Goworowie, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie. W zabawie tanecznej uczestniczyły nie tylko osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z naszej gminy, ale również zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych miejscowości, Czerwin, Olszewo Borki, Krasne oraz Lubiejewo. Inauguracyjnym punktem Balu były krótkie wystąpienia Pani Barbary Piaseckiej – prezesa Stowarzyszenia „Jesteśmy Betanią” oraz Pana Piotra Kosiorka – Wójta Gminy Goworowo. Przy andrzejkowych…

"Bal Andrzejkowy 2018"

Akademia Seniora – pierwsza pomoc

W ramach Akademii Seniora, 2 listopada 218 roku zostały zorganizowane zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia, która jest tak bardzo ważna. Seniorzy mieli możliwość poznania schematów postępowania w określonych wypadkach, jak udzielić pomocy w przypadku złamań, ran, co może oznaczać ból w klatce piersiowej. Uczestnicy zajęć mogli również odbyć ćwiczenia praktyczne z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, na specjalnym fantomie, który został zapewniony przez prowadzących zajęcia, czyli członków VII Goworowskiej Drużyny…

"Akademia Seniora – pierwsza pomoc"

XI Festiwal Pieśni Maryjnej w Wąsewie

17 listopada 2018 roku seniorzy z Gminy Goworowo wzięli udział w Festiwalu Pieśni Maryjnej w Wąsewie. Wydarzenie to ma swoją kilkuletnią historię, odbyło się już po raz jedenasty. Naszą gminę reprezentowały także Kluby Seniora „Jesienne Kwiaty” z Goworowa, „Szlachetne Serca” z Kunina oraz „Rozmaryn” z Kunina. Seniorzy przedstawili swoje talenty wokalne, śpiewając piękne pieśni na chwałę Maryi.  Wszyscy uczestnicy festiwalu zostali uhonorowani ogromnymi brawami oraz dyplomami. Wyróżnienie zdobył duet – Pani Janina Zawadzka i Pan…

"XI Festiwal Pieśni Maryjnej w Wąsewie"