Badania dotyczące sytuacji rodziny w gminie Goworowo

W dniu 18 października 2019 roku, w wyniku zrealizowanego zapytania ofertowego dotyczącego opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz na terenie naszej gminy wyłoniono oferenta Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV z Częstochowy, z którym podpisano stosowną umowę. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie współpracował już z tym podmiotem, przy okazji realizacji wcześniejszego przedsięwzięcia. Powyższe zlecenie charakteryzowało się dobrą organizacją i rzetelnością w wykonaniu zadania. Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie zwraca się z prośbą o współpracę do mieszkańców gminy, podczas przeprowadzania przewidzianych badań dotyczących sytuacji rodziny w gminie Goworowo, które niebawem się rozpoczną.

Z góry dziękujemy za rzetelny i odpowiedzialny udział w badaniach.

Badania dotyczące sytuacji rodziny w gminie Goworowo
Skip to content