Aktualności

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

W związku z przyznaniem dotacji dla Gminy Goworowo w kwocie 63648,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie będzie realizował Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

W związku z przyznaniem dotacji dla Gminy Goworowo w kwocie 179461,86 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie będzie realizował Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek Osłonowy dla polskich rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego (wzór wniosku zgodny z ogłoszonym rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego). Prosimy o

Nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

W związku z otwarciem naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Gmina Goworowo ma zamiar po raz czwarty przystąpić do ww. Programu. Zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach

Zdobądź Stypendium Pomostowe na studia!

Logo programu stypendia pomostowe.

Rusza XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w których od początku aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (następca prawny Agencji Nieruchomości Rolnych). Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku akademickim studia

Dodatkowy nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie w związku z realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego państwowego funduszu celowego ogłasza nabór na 1 DOROSŁEGO UCZESTNIKA PROGRAMU posiadającego

Skip to content