Aktualności

Szanowne Panie!

Szanowne Panie!

Przyjmijcie serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet. Decydujecie o najważniejszych sprawach w życiu każdego z nas: domowej i rodzinnej życzliwości, aspiracjach edukacyjnych młodego pokolenia, dobrych obyczajach, wrażliwości na potrzeby innych, starannym wychowaniu, elegancji i zachowaniu ciekawości światem. Potraficie jednocześnie pogodzić

Skip to content