Konkurs na stanowisko realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że dokonano wyboru na stanowisko realizatora ds. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Szczegółowa informacja dotycząca konkursu na stronie biuletynu informacji publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie.

"Konkurs na stanowisko realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych"