Nowy okres świadczeniowy 2019/2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że wnioski o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 można składać od 1 lipca drogą elektroniczną (poprzez wypełnienie formularza wniosku na portalu informacyjno-usługowym emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski) a od 1 sierpnia wnioski w wersji papierowej. Ustalając uprawnienie do ww. świadczeń dochód rodziny w okresie zasiłkowym 2019/2020 ustala się na podstawie  dochodów uzyskiwanych w roku bazowym (2018 r.) i każdej zmiany dochodów rodziny…

"Nowy okres świadczeniowy 2019/2020"

Konkurs Podwórko Nivea!

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kuninie proszą o TWÓJ głos!!! Walczymy o PODWÓRKO NIVEA! To ostatni etap konkursu – głosowanie. Pomóż nam wygrać nagrodę główną! Kliknij w link: https://podworko.nivea.pl/ranking?province_id=7&district_id=152&city=Kunin lub Wejdź na https://podworko.nivea.pl/ Wyszukaj lokalizację: KUNIN Głosując pierwszy raz musisz się zarejestrować podając swój adres email (robisz to tylko raz!), potem możesz zapamiętać swoje dane w przeglądarce, telefonie i wchodzić bez logowania (w przeciwnym razie trzeba się logować). Głosuj CODZIENNIE! (do 20 czerwca 2019 r.) Możesz…

"Konkurs Podwórko Nivea!"

Koncert Gwiazdy muzyki cygańskiej

6 maja w Ostrołęckim Centrum Kultury odbędzie się koncert Gwiazdy muzyki cygańskiej Patrycji Runo. Wstęp 30 zł, start godzina 19:00. Bilety do nabycia w kawiarni kina Jantar w Ostrołęce, Radiu Oko i pod numerem tel. 694370255. Patrycja Runo to jedna z największych Gwiazd cygańskiej piosenki. Jest najbardziej promowaną romską artystką w polskich mediach. Obecnie artystkę można oglądać w charakterze jurorki w programie „Śpiewajmy Razem. All Together Now” emitowanym w każdą środę o 20:30 w telewizji Polsat. Patrycja Runo jest również częstym gościem programów takich jak: Pytanie na śniadanie w TVP2 Halo Polonia w TVP POLONIA Jaka to melodia?…

"Koncert Gwiazdy muzyki cygańskiej"

Zaproszenie do udziału w szkoleniach LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach planowanych naborów wniosków w 2019 roku dotyczących przedsięwzięć: „Zasoby a Przedsiębiorczość” oraz „Start Produkcji i Usług”. Szkolenia skierowane są do mieszkańców z terenu gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie oraz Troszyn. HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA STRONIE „ZAŚCIANEK MAZOWSZA” Chęć udziału w szkoleniach należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl…

"Zaproszenie do udziału w szkoleniach LGD"

Realizacja projektu Powiatowego Urzędu Pracy

W latach 2019 – 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)”, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 485 osób w wieku 30 lat i więcej (265 K/220 M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych: bezrobotni o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad…

"Realizacja projektu Powiatowego Urzędu Pracy"

Szansa na lepsze jutro

Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. oraz Fundacja United Way Polska realizuje w ramach osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, realizuje projekt pt.: Szansa na lepsze jutro!, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 380 osób (228 kobiet, 152 mężczyzn) oddalonych od rynku pracy zamieszkujących województwo mazowieckie. Działania będą trwać w okresie 01.11.2017 r. – 09-2019 r. Więcej informacji na…

"Szansa na lepsze jutro"

Przetwórstwo spożywcze – rekrutacja na warsztaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”(LGD) informuje, że od dnia 25 stycznia do dnia 15 lutego 2019 roku prowadzi rekrutację uczestników projektu WIEDZA I INNOWACJE – I Zakres Projektu obejmuje realizację BEZPŁATNYCH, DWUDNIOWYCH WARSZTATÓW Z PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO, które stanowią ofertę edukacyjną skierowaną do 60 mieszkańców obszaru LGD (gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie, Troszyn), w szczególności do przedstawicieli grup defaworyzowanych. PLAKAT-WARSZTATY Więcej informacji na stronie: http://zascianekmazowsza.pl/informacja-o-rekrutacji-uczestnikow-projektu-wiedza-i-innowacje-i/

"Przetwórstwo spożywcze – rekrutacja na warsztaty"

Kursy warte rynku pracy

Od 1 sierpnia 2017r. Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek – Rejmontowski realizuje projekt „Kursy warte rynku pracy” w ramach Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. W styczniu 2019 r. ruszył kolejny nabór na kursy z zakresu: Operator wózków jezdniowych + magazynier + obsługa kasy fiskalnej (5 kobiet i 15 mężczyzn). ADR Przewóz materiałów niebezpiecznych (30 mężczyzn). Uczestnikami mogą być…

"Kursy warte rynku pracy"