Przetwórstwo spożywcze – rekrutacja na warsztaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”(LGD) informuje, że od dnia 25 stycznia do dnia 15 lutego 2019 roku prowadzi rekrutację uczestników projektu WIEDZA I INNOWACJE – I Zakres Projektu obejmuje realizację BEZPŁATNYCH, DWUDNIOWYCH WARSZTATÓW Z PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO, które stanowią ofertę edukacyjną skierowaną do 60 mieszkańców obszaru LGD (gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie, Troszyn), w szczególności do przedstawicieli grup defaworyzowanych. PLAKAT-WARSZTATY Więcej informacji na stronie: http://zascianekmazowsza.pl/informacja-o-rekrutacji-uczestnikow-projektu-wiedza-i-innowacje-i/

"Przetwórstwo spożywcze – rekrutacja na warsztaty"

Kursy warte rynku pracy

Od 1 sierpnia 2017r. Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek – Rejmontowski realizuje projekt „Kursy warte rynku pracy” w ramach Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. W styczniu 2019 r. ruszył kolejny nabór na kursy z zakresu: Operator wózków jezdniowych + magazynier + obsługa kasy fiskalnej (5 kobiet i 15 mężczyzn). ADR Przewóz materiałów niebezpiecznych (30 mężczyzn). Uczestnikami mogą być…

"Kursy warte rynku pracy"

Kampania „Przeciw pijanym kierowcom”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie wraz z Posterunkiem Policji w Goworowie prowadzi akcję skierowaną przeciwko pijanym kierowcom. Na terenie naszej gminy rozdawane będą ulotki informacyjne. Jeśli kiedykolwiek zauważysz pijanego kierowcę, powiadom policję. ZADZWOŃ POD NUMER ALARMOWY 112! Ludzie, którzy odważyli się powiedzieć NIE pijanemu kierowcy, zasługują na nasz podziw i szacunek! Nie bądźmy obojętni, możemy zapobiec tragedii!

"Kampania „Przeciw pijanym kierowcom”"

Drodzy Mieszkańcy Gminy Goworowo!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie apeluje o szczególne zwrócenie uwagi w okresie jesienno-zimowym na osoby samotne, bezdomne lub wymagające pomocy. Ważna jest wrażliwość i szybka reakcja. Alarmujmy służby, że jakiś człowiek potrzebuje pomocy, żeby nie doszło do tragedii. Prosimy o przekazywanie informacji o zauważonych przypadkach do: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie tel. 29 7614015 na numery alarmowe: 112 (telefony komórkowe) lub 997 (aparaty stacjonarne) Mazowiecki Urząd Wojewódzki – bezpłatna infolinia 987. Pracownicy Wojewódzkiego…

"Drodzy Mieszkańcy Gminy Goworowo!"

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

W związku z prowadzoną kampanią „Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu”, publikujemy materiały informacyjne: Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu – INFORMATOR Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu – ULOTKA Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu – PLAKAT

"Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu"