Warsztat umiejętności społecznych w ramach projektu systemowego – spotkanie z dietetykiem

7 listopada 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie odbyło się spotkanie beneficjentek projektu systemowego: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowie” z pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej – Mirosławą Dobosz – specjalistką do spraw racjonalnego żywienia. Celem warsztatu było omówienie wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Na spotkaniu dietetyk omówiła piramidę żywieniową, a także zwróciła uwagę na…

"Warsztat umiejętności społecznych w ramach projektu systemowego – spotkanie z dietetykiem"

Warsztat kreatywności w ramach projektu

W dniach 22-24 września 2014 r. beneficjentki i realizatorzy projektu systemowego: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo” uczestniczyli w warsztacie kreatywności. Podczas 3-dniowego warsztatu uczestniczki miały zajęcia z panią psycholog. Warsztat kreatywności służył rozbudzeniu pasji i radości. Jego celem było zainspirowanie do doświadczania „nowego” sposobu myślenia o sobie i innych, wyrażone emocje wpłynęły na udział w procesie tworzenia nowej jakości w podejściu do swojego życia. W trakcie…

"Warsztat kreatywności w ramach projektu"

Spotkanie informacyjne

W dniu 20.01.2014 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie odbyło się spotkanie informacyjne z uczestniczkami oraz osobami realizującymi projekt systemowy, na którym przedstawiono główne założenia projektu, omówiono działania które będą realizowane oraz korzyści płynące z uczestnictwa w nim. Działania w ramach projektu będą realizowane do 31.12.2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Spotkanie informacyjne"

Podsumowanie projektu w 2013 roku

W dniach 29-30.11.2013 r. odbyła się 2-dniowa sesja wyjazdowa podsumowująca  projekt: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo” w ramach Podziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W sesji brały udział uczestniczki projektu oraz osoby realizujące projekt. Na wyjeździe odbyły się warsztaty psychologiczne, analiza kontraktów, ocena i ewaluacja projektu. Podczas konferencji podsumowującej projekt Panie podzieliły się swoimi wrażeniami z udziału…

"Podsumowanie projektu w 2013 roku"

Treningi w ramach uczestnictwa w projekcie

W dniach od 25 do 28 czerwca 2013 r. odbyły się 2 treningi: Trening umiejętności wychowawczych oraz Trening przeciwdziałania uzależnieniom i radzenia sobie ze stresem w ramach uczestnictwa w Projekcie „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo”. W treningach uczestniczyło łącznie 87 osób będących uczestnikami i realizatorami projektu systemowego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy…

"Treningi w ramach uczestnictwa w projekcie"

Zakończenie naboru na rok 2013

Koordynator realizujący projekt przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że zakończyła się rekrutacja do projektu systemowego pt. „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału…

"Zakończenie naboru na rok 2013"

Projekt systemowy 2012

Od stycznia 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie realizował projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w Gminie Goworowo”. Projekt był skierowany do 12 kobiet…

"Projekt systemowy 2012"

Sesja wyjazdowa w Giżycku

W dniach 30.11.-01.12.2012 r. odbyła się 2-dniowa sesja wyjazdowa podsumowująca projektu: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo” w ramach Podziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W sesji brały udział uczestniczki projektu i osoby realizujące projekt. Na wyjeździe odbyły się warsztaty psychologiczne matek z psychologiem, analiza kontraktów, ocena i ewaluacja projektu. Podczas konferencji podsumowującej projekt Panie podzieliły się swoimi…

"Sesja wyjazdowa w Giżycku"

Rekrutacja do projektu na rok 2013

Koordynator realizujący projekt poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie ogłasza nabór osób do udziału w projekcie systemowym pn. „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo” na rok 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII. „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem ogólnym projektu jest zapobieganie marginalizacji kobiet/żon z…

"Rekrutacja do projektu na rok 2013"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie wyróżniony!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie otrzymał wyróżnienie za wdrażanie nowego modelu działań opartych na aktywnej integracji i pracy socjalnej. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się podczas Konferencji pt.: „Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji” promującej działania aktywnej integracji na Mazowszu w ramach projektu systemowego 7.1.3 PO KL „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w 2012 r., która odbyła się w dniach 22–23 listopada 2012 r. w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, ul. Miodowa 14. GOPS…

"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie wyróżniony!"