Stypendium szkolne 2018/2019

Od 16 sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie będą wydawane wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będzie można składać od 1 września 2018 r. do 15 września 2018 r. w godz. 7:30-15:30. w siedzibie Ośrodka. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać: 514,00 zł. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku,…

"Stypendium szkolne 2018/2019"