Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, to święto obchodzone corocznie 5 grudnia. Celem tego święta jest uznanie za trud, czas i umiejętności wolontariuszy na rzecz innych. O tym święcie nie zapomniano również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie. 5 grudnia 2012 roku zorganizowano spotkanie z wolontariuszami, by podziękować im za pracę, trud, umiejętności, zaangażowanie w organizacji imprez okolicznościowych organizowanych przez GOPS oraz za wszelką bezinteresowną pomoc na rzecz mieszkańców naszej gminy. W dowód wdzięczności wolontariusze otrzymali dyplom…

"Międzynarodowy Dzień Wolontariusza"

Podziękowania dla wolontariuszy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 5 grudnia 2011 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni współpracujący z GOPS wolontariusze. Podziękowano im za aktywne uczestnictwo w życiu naszej społeczności oraz za zrozumienie sensu i potrzeby misji społecznej jaką jest wolontariat. Podziękowania i życzenia uzupełnił drobny prezent podarowany wolontariuszom. Każdemu młodemu i wyjątkowemu człowiekowi dziękujemy za poświęcony nam wolny czas i cząstkę samego siebie, którą przekazujecie…

"Podziękowania dla wolontariuszy"

Dzień Wolontariusza 2010

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie zorganizowano spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który przypada na dzień 5 grudzień 2010 r. Dla wszystkich przybyłych osób przygotowano poczęstunek oraz drobne upominki. Wolontariat opiera się na bezinteresownej woli służenia innym ludziom. Nie jest on zatem motywowany chęcią znalezienia pracy i zarobku. Zaangażowanie wolontariusza jest dobrowolne, a zatem wynika z jego dobrej wolnej woli, a nie z jakichś wiążących norm. Wolontariat zakłada również pewną ciągłość i systematyczność…

"Dzień Wolontariusza 2010"