II transza stypendium szkolnego

W dniu 30 kwietnia 2019 roku zostało wydane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie określenia ilości miesięcy II transzy okresu stypendialnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goworowo w roku szkolnym 2018/2019. II transza stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 zostanie przyznana osobom, które złożyły wnioski w tym zakresie do 15 września 2018 roku.

"II transza stypendium szkolnego"

Stypendium szkolne 2018/2019

Od 16 sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie będą wydawane wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będzie można składać od 1 września 2018 r. do 15 września 2018 r. w godz. 7:30-15:30. w siedzibie Ośrodka. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać: 514,00 zł. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku,…

"Stypendium szkolne 2018/2019"

Nowy okres dla funduszu 2018/2019

Fundusz alimentacyjny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 3-8 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na…

"Nowy okres dla funduszu 2018/2019"

Nowy okres świadczeniowy 2018/2019

Świadczenie wychowawcze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 3-6 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres…

"Nowy okres świadczeniowy 2018/2019"

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 2a-6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy…

"Nowy okres zasiłkowy 2018/2019"

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Dla kogo wsparcie? Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne,…

"„Dobry Start” dla ucznia"