Nowy okres dla funduszu 2018/2019

Fundusz alimentacyjny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 3-8 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na…

"Nowy okres dla funduszu 2018/2019"