Nowy okres świadczeniowy 2018/2019

Świadczenie wychowawcze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 3-6 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres…

"Nowy okres świadczeniowy 2018/2019"