Życzenia na Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie życzymy wszelkiej pomyślności, radości, satysfakcji z pracy oraz szczęścia w życiu osobistym. Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość, ofiarny trud oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Wójt Gminy Goworowo Małgorzata Maria Kulesza Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie Katarzyna Piórkowska

"Życzenia na Dzień Pracownika Socjalnego"