Filia Środowiskowego Domu Samopomocy dla dorosłych

W związku z możliwością utworzenia Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie dla osób dorosłych psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie gminy Goworowo, zachęcamy do zgłaszania się zainteresowanych. Wymagania:

  • osoby przewlekłe psychicznie chore,
  • osoby z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z innymi sprzężeniami,
  • osoby wskazujące na inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczone, do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych,
  • wiek powyżej 18 roku życia.

Więcej informacji można zdobyć w:

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie, tel. 29 7614015
  • Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie, tel. 505 118 174
Filia Środowiskowego Domu Samopomocy dla dorosłych
Skip to content