Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie w ramach działań podejmowanych wobec uchodźców napływających na teren naszej gminy z terenów Ukrainy ogarniętych wojną świadczy pomoc w formie pracy socjalnej.

Grafika ilustracyjnaPracownicy GOPS odwiedzają uchodźców w miejscach ich pobytów informując o możliwych formach wsparcia, przekazują informację na temat instytucji udzielających pomocy, możliwości wysłania dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Goworowo. Na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowany jest punkt zbiórki produktów niezbędnych do egzystencji. Pracownicy Gminnego Ośrodka w zależności od potrzeb na daną chwilę zbierają produkty żywnościowe, chemię, produkty higieniczne oraz ubrania.

Każdy kto zechce w jakiś sposób wesprzeć przybywające do nas osoby zza wschodniej granicy proszony jest o kontakt pod numerem tel. 29 761 40 15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga!
Skip to content