GOPS w Goworowie ogłasza nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” na 2023 rok finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, GOPS w Goworowie po raz 3 ma zamiar przystąpić do ww. Programu i  zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego programu do dnia 4 listopada 2022 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionym, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm);

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Więcej informacji na stronach:

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 29 7614015 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie lub drogą e-mail: kancelaria@gops.goworowo.pl do dnia 4 listopada 2022 r.

GOPS w Goworowie ogłasza nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
Skip to content