Komunikat w sprawie terminów składania wniosków

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia „Dobry start” (300+) na dzieci na nowy okres zasiłkowy.

UWAGA !

W związku z licznymi przypadkami składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na dzieci, które takie uprawnienia posiadają informujemy, że trwający okres na który ustalone są świadczenia wychowawcze (500+) kończy się 31 maja 2021 r.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz wypłata przysługujących świadczeń

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków
Skip to content