Konkurs „Wakacje bez uzależnień”

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Goworowo. Uczestnicy podzieleni na dwie kategorie wiekowe:

  1. Klasy I-III
  2. Klasy IV-VIII

Cel Konkursu:

  • zwrócenie uwagi na zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne
  • kształtowanie świadomości zagrożeń jakie niosą nałogi
  • promocja aktywnego spędzania wolnego czasu
  • wykorzystanie umiejętności nabytych podczas warsztatów dziennikarskich

Zadanie konkursowe: Nagraj krótki film (forma dowolna: reportaż, dokument, film fabularny) o tematyce profilaktycznej związanej ze spędzaniem wolnego czasu w okresie wakacyjnym.

Plakat Konkurs „Wakacje bez uzależnień”

Klauzula informacyjna dla Uczestnika Konkursu „Wakacje bez uzależnień”

Regulamin:

Prace na płycie CD/DVD bądź USB można składać na ręce członków komisji do dnia 30.09.2020 (szczegółowe informacje w szkołach). Komisja konkursowa dokona rozstrzygnięcia konkursu do dnia 15.10.2020 r. W każdej ze szkół zostanie powołana komisja konkursowa, która dokona wyboru trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej. Dla wszystkich osób, które zajmą miejsca 1-3 organizator przewidział nagrody rzeczowe. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej GOPS oraz Szkoły.

Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień

Konkurs „Wakacje bez uzależnień”
Skip to content