Kurs pierwszej pomocy

W dniu 16.11.2019 r. w GOPS w Goworowie Grupa Ratownicza Nadzieja z Ostrołęki przeprowadziła kurs pierwszej pomocy dla Grupy Rodzin Wielodzietnych oraz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. W ramach szkolenia odbyły się zajęcia teoretyczne z zakresu podstaw udzielania pomocy przedmedycznej. Uczestnicy kursu zostali zapoznani z podstawami niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz życia, a także zasadami bezpieczeństwa w trakcie udzielania pierwszej pomocy. W trakcie szkolenia była możliwość zadawania pytań dotyczących udzielania pomocy, zostały również obalone mity związane z  ratowaniem zdrowia i życia.  Ratownik medyczny przeprowadzający szkolenie przekazał niezbędną wiedzę nt. pomocy przedmedycznej w przypadku zadławienia, omdlenia, krwotoku, skaleczenia, ataku epilepsji oraz w przypadku prowadzenia resuscytacji na osobie dorosłej i dziecku. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami udzielania pomocy w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, udział w pokazie przeprowadzania masażu serca i sztucznego oddychania na fantomie przybliżył tematykę resuscytacji oraz wzmocnił postawę sprawstwa i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Ratownik przedstawił również przenośny zestaw do resuscytacji, zapoznał z jego użyciem oraz wskazał miejsca, w których jest dostępny.

Dzięki odbyciu kursu grupa nabyła umiejętność wzywania pogotowia ratunkowego, właściwego wykonania obserwacji czynności życiowych, badania przytomności, umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, znajomość zasad prowadzenia wentylacji płuc oraz reanimacji sercowo-płucnej, umiejętność zadbania o własne bezpieczeństwo (samoochrona) podczas udzielania pomocy  poszkodowanemu.

Nauka udzielania pierwszej pomocy jest procesem długotrwałym, grupa wykazuje chęć  kontynuacji kursu w tym nabycia umiejętności praktycznych.

Dla uczestników kursu został przygotowany słodki poczęstunek oraz zakupiono apteczki pierwszej pomocy.

Kurs pierwszej pomocy
Skip to content