Mazowiecka ścieżka aktywizacji społeczno-zawodowej

Mazowiecka ścieżka aktywizacji społeczno-zawodowej

Firma Navigator International Sp. z o.o zaprasza do udziału w projekcie:

„Mazowiecka ścieżka aktywizacji społeczno-zawodowej”

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • zamieszkujące na obszarach (gminach) poniżej progu defaworyzacji w województwie mazowieckim
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:
  – osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem,
  – osoby korzystające z PO PŻ,
  – osoby niepełnosprawne.

ZAPEWNIAMY:

 • stypendium stażowe,
 • stypendium szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • poczęstunek podczas zajęć,
 • materiały szkoleniowe.

WSPARCIE ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Diagnoza sytuacji UP i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.
 • Poradnictwo specjalistyczne.
 • Wsparcie psychologiczne.
 • Szkolenia zawodowe zakończone procesem certyfikacji.
 • Staże zawodowe – 3 miesięczne.
 • Pośrednictwo pracy.

ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO PROJEKTU!

Kontakt:

www.navigator-szkolenia.eu/mazowiecka-sciezka-aktywizacji-spoleczno-zawodowej/

tel. 797 566 118

 e-mail: mazowiecka-sciezka@navigator-szkolenia.eu

Mazowiecka ścieżka aktywizacji społeczno-zawodowej
Skip to content