Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Goworowo do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Goworowo na lata 2022-2026.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

  • bezpośredniego, otwartego spotkania z mieszkańcami umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji do protokołu podczas spotkania, które odbędzie się 11.01.2022 r. w godz. 11:00-13:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Dulczewskiego 1A, 07-440 Goworowo;
  • przyjmowanie opinii i wniosków, w tym w trybie zapytania ankietowego, w formie papierowej lub elektronicznej

Ankiety będą dostępne w terminie od 30.12.2021 r. do 14.01.2022 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Goworowo oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, a także podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 11.01.2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. Dulczewskiego 1A.

Raport z przebiegu konsultacji zostanie opublikowany w BIP Urzędu Gminy Goworowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Goworowo, nie później niż w terminie 3 dni od zakończenia konsultacji.

Załącznik do uchwały – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Goworowo na lata 2022-2026

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ankieta konsultacyjna w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie gminy Goworowo na lata 2022-2026

Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Goworowo na lata 2022-2026

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Skip to content