Paczki żywnościowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, iż jest w posiadaniu 200 paczek żywnościowych przeznaczonych dla osób z terenu Gminy Goworowo, posiadających indywidualne skierowania do PKPS w Ostrołęce. Powyższe paczki będą wydawane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie przy ulicy Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A w dniu 05.05.2020 w godzinach od 10:00 do 15:00.

Z uwagi na ograniczoną ilość paczek prosimy o zgłaszanie się osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

Jednocześnie informujemy, iż odbiór paczek żywnościowych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie ma charakter jednorazowy, spowodowany sytuacją epidemiczną. Mamy nadzieję, że gdy tylko sytuacja ulegnie poprawie, paczki będą wydawane w Punkcie PKPS w Ostrołęce.

W celu sprawnego i bezpiecznego przekazania paczek żywnościowych zwracamy się z prośbą do osób zainteresowanych o zachowanie wszystkich środków bezpieczeństwa, ubranie masek, rękawic jednorazowych oraz zachowanie 2 metrowego odstępu.

Osoby nie wyposażone w środki ochrony osobistej nie będą obsługiwane przez pracowników GOPS w Goworowie.

Paczki żywnościowe
Skip to content