Pieczenie Ziemniaka

Dnia 19 sierpnia 2011 r. w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie odbyło się „Pieczenie Ziemniaka”. Jest to impreza cykliczna organizowana przez Klub Seniora z Goworowa przy współpracy GOPS Goworowo. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele gminy, kierownicy jednostek oraz Klub Seniora z Kunina. Tuż po godzinie 15 Pani Bożena Pomacho – Kierownik GOPS w Goworowie powitała wszystkich przybyłych gości.

Głos zabrali również: Pani Małgorzata Maria Kulesza – Wójt Gminy Goworowo, Pani Karolina Łazicka – Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo oraz przedstawicielki obu klubów seniora. Po uroczystym rozpoczęciu seniorzy zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne i aktorskie. Gdy zabrzmiały pierwsze dźwięki muzyki seniorzy ruszyli do wspólnej zabawy, która trwała do długich godzin wieczornych.

Na spotkaniu podsumowano projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych nieaktywnych zawodowo zamieszkujących tereny wiejskie gminy Goworowo” w ramach Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, w Priorytecie VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Projekt ten został skierowany do 50 seniorów z terenu gminy Goworowo i trwał do stycznia 2011 r.

Pieczenie Ziemniaka
Skip to content