Podsumowanie projektu w 2013 roku

W dniach 29-30.11.2013 r. odbyła się 2-dniowa sesja wyjazdowa podsumowująca  projekt: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo” w ramach Podziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W sesji brały udział uczestniczki projektu oraz osoby realizujące projekt. Na wyjeździe odbyły się warsztaty psychologiczne, analiza kontraktów, ocena i ewaluacja projektu. Podczas konferencji podsumowującej projekt Panie podzieliły się swoimi wrażeniami z udziału w projekcie oraz zaprezentowały zdobyte umiejętności. Działania, które były w tym roku w ramach projektu sprostały oczekiwaniom Pań. Na zakończenie konferencji każda z uczestniczek otrzymała zaświadczenie.

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie projektu w 2013 roku
Skip to content