Одноразова допомога 300 зл

Відповідно до статей 29 і 31 Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави громадянам України, яким присвоєно номер PESEL», можуть надаватися готівкові та безготівкові кошти. допомоги на умовах та відповідно до Закону про соціальну допомогу від 12 березня 2004 року.

Тому додаємо форми заяв на підтримку:

Pomoc jednorazowa 300 zł

Zgodnie z artykułami 29 i 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelom Ukrainy którym nadano numer PESEL mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W związku z tym załączamy druki wniosków o wsparcie:

Skip to content