Posiłek w szkole i w domu

W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 i zamknięciem placówek edukacyjnych, w których dożywiane były dzieci/uczniowie w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” informujemy rodziny będące w trudnej sytuacji, że istnieje możliwość przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Osoby zainteresowane, spełniające kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy w ramach tego Programu informujemy o możliwości złożenia wniosku.

Informacja Kierownika GOPS w Goworowie

Posiłek w szkole i w domu
Skip to content