Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021

DOFINANSOWANIE
109 760 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
109 760 zł

Gmina Goworowo pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 109.760,00 zł na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Liczba uczestników Programu to 5 osób niepełnosprawnych, w tym:

 • 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osoby do szesnastego roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Szczegółowych informacji o Programie udzielają pracownicy GOPS w Goworowie ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, w godzinach pracy Ośrodka tj.: od 7:30 do 15:30 lub telefonicznie pod numerem tel. 29 7614015.

Skip to content