Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
przystąpił do realizacji resortowego Programu
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
państwowego funduszu celowego

Kwota całkowita realizacji Programu – 111 955 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 111 955 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W czym pomoże asystent?

 • Wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc.
 • Czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
 • Wykonywaniu codziennych czynności.
 • Załatwianiu spraw urzędowych.
 • Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Liczba uczestników Programu to 5 osób niepełnosprawnych, w tym:

 • 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osoby do szesnastego roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Więcej informacji na temat programu uzyskacie Państwo kontaktując się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, w godzinach pracy Ośrodka tj.: od 7:30 do 15:30 lub telefonicznie pod numerem tel. 29 7614015.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021 znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021
Skip to content