Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
przystąpił do realizacji resortowego Programu
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
państwowego funduszu celowego

Kwota całkowita realizacji Programu – 127 704 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 127 704 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • 1 osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • 5 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym  stopniu niepełnosprawności.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

  • pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązywaniu kontaktów, czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych,
  • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Goworowo są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022
Skip to content