Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021

DOFINANSOWANIE
72 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
72 000 zł

Gmina Goworowo pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 72.000,00 zł na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa w opiece.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,
  • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej w formach:

  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego;

Liczba uczestników Programu to 8 osób niepełnosprawnych, w tym:

  • 4 osoby w ramach wsparcia usługą opieki wytchnieniowej dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • 4 osoby w ramach wsparcia usługą opieki wytchnieniowej całodobowej.

Szczegółowych informacji o Programie udzielają pracownicy GOPS w Goworowie, ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, w godzinach pracy Ośrodka tj.: od 7:30 do 15:30 lub telefonicznie pod numerem tel. 29 7614015.

Skip to content