Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
przystąpił do realizacji resortowego Programu
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
państwowego funduszu celowego

Kwota całkowita realizacji Programu – 73 440 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 73 440 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym mające na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, a także zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,
  • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych.

Usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Goworowo realizowane będą w formie:

  • pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
  • pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez Uczestnika Programu.

Liczba uczestników Programu to 8 osób niepełnosprawnych, w tym:

  • 4 osoby w ramach wsparcia usługą opieki wytchnieniowej dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • 4 osoby w ramach wsparcia usługą opieki wytchnieniowej całodobowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie przyznając usługę opieki wytchnieniowej będzie uwzględniał potrzeby członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, wymaga wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat. Ponadto przyznając usługę bierze się pod uwagę stan zdrowia oraz sytuację życiową uczestników Programu.

Więcej informacji na temat programu uzyskacie Państwo kontaktując się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, w godzinach pracy Ośrodka tj.: od 7:30 do 15:30 lub telefonicznie pod numerem tel. 29 7614015.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021
Skip to content