Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
przystąpił do realizacji resortowego Programu
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
państwowego funduszu celowego

Kwota całkowita realizacji Programu – 48 960 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 48 960 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym mające na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków.

Liczba uczestników to 5 osób niepełnosprawnych, w tym:

  • 2 dzieci posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • 3 osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, poprzez zapewnienie opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację,
  • okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Goworowo są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022
Skip to content