Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla rodziców dziecka

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:

 • jesteś matką albo ojcem dziecka,
 • dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, możecie otrzymać świadczenie po połowie.

RKO możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

Wniosek RKO-R

Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Możesz złożyć wniosek:

 • od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9 miesiąc,
 • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc.

Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13 miesiąc, otrzymasz pomniejszony kapitał (o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca).

Możesz złożyć wiosek do ZUS tylko elektronicznie przez:

Kwota

RKO nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości:

 • 500 zł przez 24 miesiące albo
 • 1000 zł przez 12 miesięcy.

Tylko raz możesz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Kapitał otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku płatniczego, który podasz we wniosku.

Pomoc w sprawie RKO

W sprawie świadczenia otrzymasz pomoc:

 • specjalna infolinia 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00),
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.-pt.) w godz. 7:00-18:00 pod numerem telefonu 22 560 16 00

lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,

 • we wszystkich placówkach ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla osób, które przyjęły dziecko na wychowanie

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:

 • przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
 • dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Otrzymasz RKO od pierwszego dnia 12 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o przysposobienie do końca 35 miesiąca, ale maksymalnie do:

 • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat,
 • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możecie otrzymać po połowie.

Wniosek RKO-O

Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Możesz złożyć wniosek:

 • od pierwszego dnia 9 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o przysposobienie,
 • do ostatniego dnia 13 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o przysposobienie.

Jeśli złożysz wniosek po terminie, otrzymasz kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożysz wniosek.

Możesz złożyć wiosek do ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Kwota

RKO nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości:

 • 500 zł przez 24 miesiące albo
 • 1000 zł przez 12 miesięcy.

Tylko raz możesz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Kapitał otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku płatniczego, który podasz we wniosku.

Pomoc w sprawie RKO

W sprawie świadczenia otrzymasz pomoc:

 • specjalna infolinia 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00),
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.-pt.) w godz. 7:00-18:00 pod numerem telefonu 22 560 16 00

lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,

 • we wszystkich placówkach ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS.
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
Skip to content