Rusza konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2023”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza 8. edycję konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2023” i rozpoczyna przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych.

„Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” – to wyróżnienie przyznawane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego najlepszym podmiotom, organizacjom pozarządowym oraz  osobom działającym na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu, wspierającym i zaangażowanym w rozwój i upowszechnienie ekonomii społecznej na Mazowszu. Konkurs adresowany jest do wszystkich działających w tym obszarze czyli spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni pracy i inwalidów, kół gospodyń wiejskich, fundacji, stowarzyszeń oraz spółek non-profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej (jednostek samorządu terytorialnego, Państwowych Urzędów Pracy oraz biznesu).

W tym roku honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Kandydatów do wyróżnień można zgłaszać w 6 kategoriach konkursowych:

  • Rozwój
  • Reintegracja
  • Odpowiedzialność
  • Osobowość
  • Odkrycie
  • Super Marka

Szczegóły udziału w konkursie określa Regulamin umieszczony na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Aby wziąć w nim udział należy przesłać do 14 kwietnia 2023 r. wniosek zgłoszeniowy pocztą elektroniczną na e-mail: andrzej.idziak@mcps.com.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty do siedziby Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Ekonomii Społecznej, pok. 502, V p., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa z dopiskiemKonkurs Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2023”.

Do wniosku zgłoszeniowego należy dołączyć prezentację działalności. Forma materiału – do wyboru: (zgodnie z Regulaminem). W warstwie merytorycznej, musi on zawierać odpowiedzi na pytania sformułowane w kryteriach oceny kategorii, w której Zgłaszający (-a) aspiruje do wyróżnienia (patrz: § 4 Regulaminu: Zasady konkursu).

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy dzwonić na numer telefonu: 22 376 85 65 (od 8:00 do 16:00) lub pisać na e-mail: andrzej.idziak@mcps.com.pl

Rusza konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2023”
Skip to content