Szanowne Panie!

Przyjmijcie serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Decydujecie o najważniejszych sprawach w życiu każdego z nas: domowej i rodzinnej życzliwości, aspiracjach edukacyjnych młodego pokolenia, dobrych obyczajach, wrażliwości na potrzeby innych, starannym wychowaniu, elegancji i zachowaniu ciekawości światem. Potraficie jednocześnie pogodzić te walory z zawodowym profesjonalizmem.

Świat jest piękniejszy dzięki Waszej życiowej aktywności, dlatego macie prawo oczekiwać codziennego szacunku i pomocy ze strony swoich mężów, ojców, braci, przyjaciół czy kolegów z pracy lub szkoły. Wszystkim Wam życzymy, abyście na tę życzliwość, respekt i wsparcie zawsze mogły liczyć. Niech dla każdej z Was Dzień Kobiet trwa przez cały rok.

Wszystkiego najlepszego!

Szanowne Panie!
Skip to content