Szkolenia bezpłatne „Włącz się społecznie i zawodowo”

ATJ Lingwista zaprasza do udziału w projekcie jeśli:

 • masz ukończone 18 lat,
 • zamieszkujesz na terenie województwa mazowieckiego,
 • jesteś osobą niepracującą,
 • korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej,
 • pierwszeństwo dla osób niepełnosprawnych i korzystających z PO PŻ.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie województwa mazowieckiego.

OFEROWANE WSPARCIE:

 • indywidualna diagnoza,
 • praca socjalna,
 • trening kompetencji psychospołecznych,
 • SZKOLENIA ZAWODOWE,
 • STAŻE,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo i terapia rodzinna.

KRYTERIA GRUPY DOCELOWEJ:

 • osoby powyżej 18 roku życia,
 • zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego,
 • osoby bez zatrudnienia,
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • pierwszeństwo dla osób niepełnosprawnych i korzystających z PO PŻ.

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • ubezpieczenie,
 • refundacja kosztów dojazdu.

Plakat Szkolenia bezpłatne

ATJ Lingwista Sp. z o. o. realizuje projekt „Włącz się społecznie i zawodowo” o nr RPMA.09.01.00-14-f770/20-00 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Szkolenia bezpłatne „Włącz się społecznie i zawodowo”
Skip to content