VI Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

W sobotę 8.06.2019 r. niepełnosprawni z powiatu ostrołęckiego wraz z opiekunami wzięli udział w VI Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Dzień Radości – Wszyscy Razem”. Pokonując własne słabości i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, wzięli udział w konkurencjach sprawnościowo-sportowych, które odbyły się na kompleksie boisk sportowych Orlik przy SP w Goworowie.

Mimo upału zawodnicy walczyli z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymali medale i nagrody rzeczowe. Oprócz zwycięzców nagrody za udział otrzymali wszyscy pozostali zawodnicy. Radość nagrodzonych nie miała granic. Dodatkową atrakcją dla wszystkich gości była kurtyna wodna, dzięki której każdy miał możliwość chwili orzeźwienia i ochłody.

Organizatorem było Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią” przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie, Szkoły Podstawowej w Goworowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie i wolontariuszy.

Spartakiadę współfinansowało Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie.

VI Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
Skip to content