Wypłata stypendiów szkolnych

W związku z sytuacją epidemiczną, kierując się dobrem i bezpieczeństwem klientów GOPS w Goworowie informuję, że zarezerwowane środki na stypendium szkolne dla osób uprawnionych zostaną wypłacone w roku szkolnym 2020/2021 (szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie).

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goworowie
Janusz Świderski

Wypłata stypendiów szkolnych
Skip to content