X Piknik Rodzinny

6 lipca 2014 roku już po raz 10 odbył się Piknik rodzinny pod hasłem: „Bawmy się trzeźwo i żyjmy zdrowo”. Piknik został objęty patronatem Wójta Gminy Goworowo Małgorzaty Marii Kulesza zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Orlika” w Goworowie, przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji współpracujących z GOPS.

Tradycyjnie jak co roku piknik rozpoczął się od mszy świętej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w intencji trzeźwości mieszkańców gm. Goworowo. Następnie na mieszkańców Gminy czekał bogaty program artystyczny na scenie. Wystąpili m.in.: laureaci gminnego konkursu piosenki uczniowskiej, klub sportowy karate, kółko teatralne z GOKSiR, przedszkolaki z Goworowa. Swój program profilaktyczny „Daj siebie innym” wykonał Piotra Nagiel. Wieczór uświetnił występ gwiazdy-zespołu Power Play, który mimo deszczu zgromadził liczną widownie. Na scenie wystąpili również młodzi muzycy z Gminy Goworowo, czyli zespół Full of hate oraz Astral.

Dla wszystkich przybyłych gości czekała słodka niespodzianka w postaci tortu wykonanego z okazji Jubileuszowego Pikniku. Celem corocznej imprezy jest nakłonienie społeczeństwa do prowadzenia zdrowego stylu życia, bez uzależnień i przemocy.

Składamy serdeczne podziękowania:

  • Wójtowi Gminy Goworowo za objęcie patronatem imprezy,
  • policjantom z Posterunku Policji w Goworowie,
  • strażakom z Gminy Goworowo,
  • pracownikom GOKSIR, GBP, GOPS, ŚDS, ZGK i UG w Goworowie,
  • wolontariuszom,
  • przychodni VITA-MED w Goworowie,
  • Wojewódzkiemu Urzędu Pracy w Warszawie, filia w Ostrołęce,
  • zespołowi „POPIS” za oprawę muzyczną.
X Piknik Rodzinny
Skip to content