Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Uprzejmie informujemy, że działając na podstawie: art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) samorząd gminy przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny.

Zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety, mającej na celu identyfikację przez przedstawicieli środowiska lokalnego problemów rzutujących na kondycję rodzin w naszej gminie. Analiza ankiet umożliwi opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania ww. Programu.

Wypełnione ankiety prosimy zwrócić pod nasz adres: ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, Goworowo – do dnia 31.12.2019 r.

Do pobrania i wypełnienia:

Ankieta – Problemy rodzin i dzieci

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
Skip to content